HISTORIE KLUBU
SOUČASNOST KLUBU
Již v roce 1950 založila v Chomutově skupina bruslařských nadšenců v čele s manželi Králíčkovými krasobruslařský oddíl při TJ Spojidel Chomutov. Netrvalo dlouho a oddíl se velmi početně rozrostl a úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat nejen v regionálním, ale i republikovém měřítku. V tomto období sklízeli členové velký úspěch rovněž i s lední revue "Svět na bruslích".
V letech 1972 až 1980 se stalo tradicí a chloubou pořádání závodu "O štít města Chomutova" a v roce 1981 se ve městě konalo Mistrovství České republiky v seniorských kategoriích. Vedle závodní činnosti dosahovali členové oddílu velmi dobré úrovně v předvádění sólových i společných exhibičních vystoupení, např. "O veliké řepě", "Sněhurka" či "Zvířátka na ledě".
Po tříleté odmlce - od roku 1998 lze hovořit o nové éře chomutovského krasobruslení, kdy pod novým vedením začala vyrůstat další generace krasobruslařů. O znovuobnovení klubu a krasobruslení v Chomutově se nejvíc zaštítil Ladislav Angelovič. První předsedkyní klubu s názvem KK Chomutov se stala Mgr. Dobroslava Heřmánková a první trenérkou potom Dobroslava Švédová (nyní Kopecká).
Na další přípravě dětí se trenérsky podíleli následující trenéři: Mgr. Eva Budínská (dodnes aktivní rozhodčí krasobruslařských soutěží), Martina Jelínková, která se v novodobé historii klubu probojovala na Mistrovství ČR, Mgr. Jana Hyjánková (působící v současnosti v oblasti atletiky), Mgr. Dobroslava Heřmánková (rovněž dodnes aktivní rozhodčí), Mgr. Monika Škorničková, Mgr. Soňa Kroulíková, Ing. Eliška Žižková a Ing. Petra Římalová Lehká.
KK Chomutov navázal na tradici pořádání závodů v Chomutově s názvem soutěže Chomutovská brusle. Pro širokou veřejnost klub zároveň začal pořádat kurzy bruslení nazvané První krůčky (kraso) bruslení.

       Úspěchy závodníků KK Chomutov

1998 - Martina Jelínková se nominovala na Mistrovství České republiky

2006 - na Krajském přeboru klub získal největší počet Krajských přeborníků, ziskem čtyř 1. míst.  Následující rok potom klub získal tři medaile a jeden titul Krajského přeborníka

2007 - celý klub se zúčastnil mezinárodního závodu „Velká cena Nitry“ na Slovensku

2008 - klub oslavil první kulaté výročí s názvem KK Chomutov - 10 let. V tomto roce za Ústecký kraj reprezentoval chomutovský klub na II. Olympiádě dětí a mládeže Chomutova Milan Soukup, který v kategorii starších žáků obsadil 4. místo.

2010 - krasobruslení v Chomutově oslavilo 60 let od svého vzniku

Sezóna 2010/2011 byla pro klub úspěšná díky závodnici Tereze Bendlové, která vybojovala v žačkách nejmladších A 4. místo v žebříčku Českého poháru a nominovala se na Mistrovství republiky. Bruslení Terezu neopouští a rovněž v následujících letech se tato závodnice umísťuje pravidelně na předních příčkách Poháru ČKS.

Sezóna 2011/2012 byla úspěšná pro Kristýnu Brůhovou, která se v Poháru ČKS umístila na 3. místě

Sezóna 2012/2013 - v této sezóně o sobě dala vědět začínající závodnice Jana Valentová, která v žebříčku ČKS Nováčci mladší obsadila 4. místo. Tereza Bendlová získala krásné 12. místo v žebříčku Českého poháru (kategorie žačky mladší A).

Sezóna 2014/2015 - uplynulou sezónu se do povědomí klubu zapsala mladá naděje Kateřina Becková, která se v kategorii Nováčci mladší umístila na 5. místě žebříčku Poháru ČKS. Stálice Tereza Bendlová klub úspěšně reprezentovala 6. příčkou Poháru ČKS v kategorii žačky A.

Krasobruslařský klub Chomutov je sportovním spolkem, který v současné době sdružuje 20 aktivních bruslařů ve věku 3 - 18 let. Snahou klubu je vytvářet kvalitní podmínky pro přípravu svých závodníků na závody různých úrovní, kdy naši členové klub reprezentují jak na závodech Poháru Českého krasobruslařského svazu (A,B), tak na mezioddílových závodech jednotlivých krasobruslařských klubů.


Na sportovním rozvoji dětí se nyní trenérsky podílí p. Martina Jelínková. Suchou přípravu dětí zaštiťuje Mgr. Jana Hyjánková a balet p. Světlana Dundrová. S přípravou závodníků zároveň vypomáhají asistenti trenérů: sl. Marie Mašková, sl. Tereza Bendlová, sl. Daniela Čuhaničová a p. Martina Mašková.

Na podzim klub každoročně pořádá krasobruslařský závod Chomutovská brusle, na který se sjíždí závodníci z celé republiky. Rostoucí počet startujících závodníků naznačuje, že se závod vžil do povědomí krasobruslařské veřejnosti a získává si stále více příznivců.


Pro širší veřejnost klub pravidelně 2x ročně pořádá oblíbený kurz bruslení pro děti od 4 let věku "První krůčky (kraso) bruslení", a to vždy přibližně v období leden - duben a září - prosinec. Malí zájemci o tento krásný ledový sport tak mají možnost získat kvalitní základy bruslení a v případě zájmu mohou pokračovat jako členové klubu v rozvoji svých krasobruslařských dovedností.

Každoročně klub organizuje rovněž letní krasobruslařské soustředění, v rámci kterého se závodnici aktivně připravují na nastávající sezónu. Zároveň klub nově zavedl krátkodobá víkendová soustředění - víkendové kempy, zaměřené na zdokonalení krasobruslařských dovedností. Jak pro letní, tak pro víkendová soustředění, klub využívá zejména prostředí domácích chomutovských sportovišť.

V průběhu sezónní tréninkové přípravy závodníků využívá náš klub jednak ledové plochy zimního stadionu SD Arena v Chomutově, ale v rámci "suché" přípravy také tělocvičnu při Gymnáziu Chomutov, baletní sál a atletický stadion, kde probíhá, zejména v době odstávky ledové plochy, zvýšená „suchá“ příprava.

V případě zájmu o tento krásný a elegantní sport jsou zájemci srdečně zváni mezi naše řady.          


Krasobruslařský klub Chomutov, z.s.


Created by 2014. Krasobruslařský klub Chomutov z.s., Czech republic.